Хематология
Пълна кръвна картина - 18 параметъра4.50 лв.
ПКК+ДКК /мануално/7.80 лв.
ПКК + Морфология на Ер.(мануално)7.80 лв.
Диференциално броене/ДКК/- мануално4.50 лв.
Морфология на еритроцити - мануално5.50 лв.
СУЕ /степен на утаяване на еритроцитите/1.70 лв.
Тромбоцити-мануално5.50 лв.
Ретикулоцити7.00 лв.
Витамин B12 /Vit. B12/20.80 лв.
Фолиева киселина( Folate) в серум20.80 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
Протромбиново време / INR3.50 лв.
aPTT (ККВ)4.20 лв.
Фибриноген (Fibrinogen)3.80 лв.
Време на кървене2.00 лв.
Време на съсирване2.00 лв.
D-димер (D-dimer)21.80 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine)29.70 лв.
Биохимия
Глюкоза2.00 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП-3 кратен/5.40 лв.
Кръвно-захарен профил /КЗП-2 кратен/3.60 лв.
Глюкоза 12 часа2.00 лв.
Глюкоза 17 часа2.00 лв.
Глюкозо-толерантен тест /обременяване с глюкоза/5.50 лв.
Урея2.20 лв.
Креатинин2.20 лв.
Общ белтък2.20 лв.
Албумин2.20 лв.
Холестерол2.40 лв.
HDL-холестерол2.60 лв.
LDL- холестерол2.70 лв.
Триглицериди2.40 лв.
Пикочна киселина3.00 лв.
Билирубин - общ2.20 лв.
Билирубин – директен2.20 лв.
АСАТ /GOT/2.50 лв.
АЛАТ /GPT/2.50 лв.
Гама ГТ (GGT)2.70 лв.
Алкална фосфатаза (АФ)2.70 лв.
Алфа-амилаза3.70 лв.
LDH3.80 лв.
Хлориди (Cl)3.50 лв.
К,Na / комплексно/6.50 лв.
Калций общ /Ca/3.50 лв.
Йонизиран калций /Ca ++/3.50 лв.
Фосфати /Ph/2.50 лв.
Желязо /Fe/3.80 лв.
ЖСК /TIBC/4.00 лв.
Магнезий /Mg/3.90 лв.
Креатинкиназа (СК)4.30 лв.
Холинестераза4.80 лв.
CK - MB фракция5.00 лв.
Липаза5.00 лв.
Гликиран хемоглобин10.80 лв.
Тропонин - skrining8.70 лв.
Тропонин Т /TNT/ hs28.80 лв.
Литий (Li; Lithium)17.30 лв.
Феритин ( Ferritin )18.80 лв.
Диагностика на урина
Общо химично изследване на урина / ОХИ /2.20 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване2.00 лв.
Изсл. на К,Na,CL в урината6.50 лв.
Урина - относително тегло1.00 лв.
Урина - белтък0.80 лв.
Урина - глюкоза0.80 лв.
Урина - кетони0.80 лв.
Урина - билирубин (с течен реактив)1.00 лв.
Урина - уробилиноген (с течен реактив)1.00 лв.
Микроалбуминурия9.80 лв.
Глюкоза в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Урея в 24 часова урина (диуреза)2.70 лв.
Урея в еднократна порция урина2.70 лв.
Креатинин в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Пикочна киселина в 24 часа урина2.70 лв.
Ca в 24 часова урина (диуреза)2.70 лв.
P в 24 часа урина (диуреза)2.70 лв.
Белтък в 24 часа урина (диуреза)2.50 лв.
Алфа Амилаза в урината3.70 лв.
Хормонална диагностика
FT3 + FT 423.50 лв.
FT314.50 лв.
FT413.50 лв.
TSH12.00 лв.
Аnti ТРО + Anti Tg27.00 лв.
Анти TPO15.50 лв.
Анти TG15.50 лв.
total beta HCG (общ бета-хорионгонадотропин)15.80 лв.
FSH + LH + Е242.80 лв.
FSH15.80 лв.
LH15.80 лв.
Estradiol15.80 лв.
Prolactin15.80 лв.
Testosteron15.80 лв.
Progesterone15.80 лв.
DHEA-S /ДХЕА-С/19.90 лв.
Cortizol 7-10 часа16.30 лв.
Cortisol 16 - 18 часа16.30 лв.
4 Androstenedione (4- Андростендион)23.80 лв.
C - пептид15.90 лв.
TSH рецепторни антитела (TRAC)37.90 лв.
Тирeoглобулин (TG)33.80 лв.
Антидиуретичен хормон (вазопресин, ADH)47.00 лв.
Паратхормон (1-84 PTH)27.30 лв.
Серумен инсулин /Insulin/15.70 лв.
HOMA - IR (индекс за инсулинова резистентност)16.30 лв.
HOMA - IR/ профил 1+2/17.80 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21.30 лв.
Calcitonin ( Калцитонин )32.00 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonine)29.90 лв.
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation37.90 лв.
HOMA - IR (60-та мин.)16.30 лв.
HOMA - IR (120-та мин.)16.30 лв.
Туморни маркери
PSA /total/14.80 лв.
fPSA /free/18.80 лв.
freePSA / totalPSA29.80 лв.
CA - 15 - 316.90 лв.
CA - 19-917.90 лв.
CA - 12516.90 лв.
CA - 72 - 421.80 лв.
SCC20.80 лв.
CEA16.90 лв.
НЕ 467.80 лв.
Cyfra 21-117.90 лв.
Алфа-фетопротеин /AFP/17.90 лв.
total beta HCG (общ бета-ЧХГ)16.80 лв.
NSE (Неврон специфична енолаза)26.90 лв.
ТРА (тъканен полипептиден антиген)42.50 лв.
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Hgb, Трансферин46.00 лв.
Калпротектин-фецес (Kalprotectin in feces)39.00 лв.
S - 100 (маркер за кожата)65.80 лв.
ROMA ( Изчисл. на възм. на яйчников карцином)74.80 лв.
Имунологична диагностика
CRP /C реактивен протеин/5.50 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP)8.90 лв.
Антистрептолизинов титър (AST,ASO)5.80 лв.
RF (ревматоиден фактор-скрининг)5.80 лв.
HLA - B270.00 лв.
Анти - CCP (анти Цикличен Цитрулиниран пептид)0.00 лв.
ANA скрининг ИИФ19.90 лв.
Серологична диагностика
Wasserman /Syphilis/ - RPR6.00 лв.
Wasserman /Syphilis/- TPHA10.00 лв.
СПИН ( HIV )14.90 лв.
HBsAg (Хепатит Б)14.80 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест28.00 лв.
HBeAg19.80 лв.
anti- HBeAg19.80 лв.
anti- HBsAg19.80 лв.
anti - HBc тотал19.80 лв.
anti- HBc Ig M (CORE M)19.80 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19.80 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )19.80 лв.
Хепатит С ( anti-HCV )19.80 лв.
Borellia Ig M /Лаймска болест/22.70 лв.
Borellia Ig G /Лаймска болест/22.70 лв.
Микробиологична диагностика
Хемокултура-аеробна28.90 лв.
Хемокултура - анаеробна28.90 лв.
Простатен секрет21.80 лв.
Изследване на носен секрет21.80 лв.
Изследване на ушен секрет21.80 лв.
Изследване на гърлен секрет21.80 лв.
Храчка21.80 лв.
Влагалищен секрет21.80 лв.
Стерилна урина - еднократна12.80 лв.
Чревно носителство/профилактично/12.00 лв.
Нативен препарат за чревни паразити8.80 лв.
Чревно носителство /профилактично/12.80 лв.
Изследване на фецес - еднократно21.80 лв.
Друг секрет21.80 лв.
Рота - и адено - вируси във фецес12.00 лв.
Паразитологична диагностика
Перианален отпечатък (скоч лента)6.70 лв.
Изследване на фецес0.00 лв.
Паразитологично изследване на Фецес6.70 лв.
Нативен препарат за чревни паразити6.70 лв.
Скоч-лента за Ентеробиоза6.70 лв.
Хламидии и Хеликоб. Пилори
Chlamydia (сух тест)14.80 лв.
Хламидия - Chlamidia Trach. - Ag16.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig A16.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig G16.90 лв.
Хламидия - Chlamydia Trach. - Ig M16.90 лв.
Хламидия (Chlamydia Trach.- Ig G+ IgM)28.90 лв.
Helicobacter Pylory - Ig G антитела13.50 лв.
Helicobacter Pylory - Ig М антитела13.50 лв.
Helicobacter Pylory антиген16.50 лв.
Цитологични изследвания
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка9.50 лв.
Диагностични пакети
Пълно изследване на кръв и урина30.80 лв.
Липиден профил ( платен )8.70 лв.
Детска градина/ясла-платен пакет23.90 лв.
Детска градина/ясла-платен_съкратен16.80 лв.
Пакет ОСТЕОПОРОЗА - разширен62.00 лв.
Пакет ОСТЕОПОРОЗА - скрининг42.00 лв.
Бъбречна функция8.30 лв.
Анемия (стандартен пакет)19.60 лв.
Анемия (разширен пакет)64.70 лв.
Чернодробна функция14.80 лв.
Метаболитен синдром10.80 лв.
Хипертония19.80 лв.
Пакет ЗДРАВНА КНИЖКА -фецес13.80 лв.
Други специализирани изследвания
Витамин B12 /Vit. B12/20.80 лв.
Витамин D total /25 - ОН Vit. D/27.70 лв.
Beta-CrossLaps19.90 лв.
Фолиева киселина( Folate) в серум20.80 лв.
N-MID Osteocalcin19.90 лв.
Спермограма18.00 лв.
Окултни кръвоизливи3.50 лв.
Кръвна група и Rh16.00 лв.
Феритин ( Ferritin )18.80 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид)30.80 лв.
Изследване за ГРИП А/Б (InfluenzaA/B)14.80 лв.
Бърз тест за COVID-19 - антиген и антитела IgM+IgG54.00 лв.
1. Такса вземане на биологичен материал3.00 лв.
2. Обработка и екарисаж на материал1.50 лв.
3. Домашно посещение10.00 лв.
4. Транспортни разходи15.00 лв.
Витамин Д3 (Dihydroxy-Vitamin-D3 (1,25(OH) 2D3)56.00 лв.
Свободен тестостерон37.00 лв.
Covid-19
ПродуктЦена
Тест за антитела за COVID-19 - IgG + IgM19.50 лв.
Tест за неутрализиращи антитела за Coviv-1931.00 лв.
Бърз тест за антитела- COVID-19 и М. pneumoniae24.00 лв.
Комбиниран бърз тест за COVID-19 Ag и грип А+Б Ag36.00 лв.
COVID-19 Ag -назофарингиален тампон (бърз тест)30.50 лв.