Медико-диагностична лаборатория БИО-ТЕСТ е създадена през 1997г.  като партньор  на частна  АГ болница Ескулап. През 2000г. тя се обособи като самостоятелна  лаборатория за изследване на клинични, биохимични и вирусологични проби. От 2001г. тя е партньор и на РЗОК. От тогава досега лабораторията предлага на своите пациенти бързо, точно и отговорно извършване на всички видове изследвания.