Медико-диагностична лаборатория БИО-ТЕСТ е създадена през 1997г.  като партньор  на частна  АГ болница Ескулап. През 2000г. тя се обособи като самостоятелна  лаборатория за изследване на клинични, биохимични и вирусологични проби. От 2001г. тя е партньор и на РЗОК. От тогава досега лабораторията предлага на своите пациенти бързо, точно и отговорно извършване на всички видове изследвания. Резултати за деня след 17ч
РЕЗУЛТАТИ Начало Сертификати Изследвания Резултати Контакти
Клинични  изследвания Пълна кръвна картина -  18 параметъра 3.50 лв. Диференциално броене/ДКК/ 3.50 лв. Морфология на еритроцити 3.50 лв. Тромбоцити - в натривка 3.50 лв. Еритроцити – микроск. броене 1.50 лв.              Левкоцити – микроск. броене 1.50 лв. СУЕ /степен на утаяване на  еритроцитите/ 1.50 лв. Кръвосъсирване Време на кървене 0.80 лв. Време на съсирване 0.80 лв. Фибриноген 3.50 лв. Протромбиново време /INR/ 3.50 лв. APTT/Aктивирано протромбиново време/ 3.50 лв Диагностика на урина Относително тегло 0.50 лв. Изсл. на белтък 0.50 лв. Изсл. на захар 0.50 лв. Изсл. на кетони                  0.50 лв. Изсл. на К,Na,CL,              6.50 лв. Изсл на калций в урина 3.50 лв. Изсл. на фосфор в урина 3.50 лв. 3 показ. в урина 1.20 лв. 5 показ. в урината 1.80 лв. Изсл. на седимент 2.00 лв.   Микроалбуминурия 8.50 лв. Албумин % в 24ч. урина 3.50 лв.