Медико-диагностична лаборатория БИО-ТЕСТ е създадена през 1997г.  като партньор  на частна  АГ болница Ескулап. През 2000г. тя се обособи като самостоятелна  лаборатория за изследване на клинични, биохимични и вирусологични проби. От 2001г. тя е партньор и на РЗОК. От тогава досега лабораторията предлага на своите пациенти бързо, точно и отговорно извършване на всички видове изследвания. Резултати за деня след 17ч
РЕЗУЛТАТИ Начало Сертификати Изследвания Резултати Контакти
Хормонална диагностикa F T 3 13.50 лв. FT 4 13.50 лв. TSH 12.00 лв. FT3 + FT 4 23.50 лв. Аnti ТРО 15.50 лв. Anti Tg /Тиреоглобулин/ 15.50 лв. Аnti ТРО + Anti Tg 27.00 лв.  FSH 13.80 лв.  LH  13.80 лв.                FSH + LH + Е2 37.00 лв.  Прогестерон 13.80 лв.  Пролактин 13.80 лв.  Естрадиол  /Е2/ 13.80 лв.  Тестостерон 13.80 лв. Туморни маркери PSA total 15.00 лв. Са 125 15.80 лв. Са 19.9 15.80 лв. СЕА 15.80 лв. Са 15.3 15.80 лв. ЧХГ 15.80 лв. Total β -чхг 15.00 лв.