Медико-диагностична лаборатория БИО-ТЕСТ е създадена през 1997г.  като партньор  на частна  АГ болница Ескулап. През 2000г. тя се обособи като самостоятелна  лаборатория за изследване на клинични, биохимични и вирусологични проби. От 2001г. тя е партньор и на РЗОК. От тогава досега лабораторията предлага на своите пациенти бързо, точно и отговорно извършване на всички видове изследвания.   Резултати за деня след 17ч .
РЕЗУЛТАТИ Начало Сертификати Изследвания Резултати Контакти
Биохимични  изследвания Кръвна захар 1.50 лв. Урея 2.00 лв. Креатинин 2.00 лв. Кръвен билирубин – общ 2.00 лв. Кр.билирубин – директен 2.00 лв. Микробилирубин 6.00 лв. Общ белтък 2.00 лв. Албумин 2.00 лв. Холестерол - общ 2.00 лв. HDL-холестерол 2.50 лв. LDL-холестерол 2.50 лв. Триглицериди 2.00 лв. Пикочна киселина 3.00 лв. А-амилаза/диастаза/ 3.50 лв. Алкална фосфатаза /АФ/ 2.50 лв. AСАT / GОТ/ 2.50 лв. AЛАT / GPТ/ 2.50 лв. G-GT / ГГТ / 2.50 лв. LDH 3.50 лв. К,Na,Cl / комплексно/ 6.00 лв. Хлориди 3.50 лв. Калций 3.50 лв. Йонизиран калций 3.50 лв. Фосфор 2.50 лв. Серумно желязо 3.50 лв. ЖСК 4.00 лв. Магнезий 3.50 лв. Креатинкиназа 4.00 лв. Холинестераза 4.80 лв.